0 Ks za   0 Kč Košík

Ceník SGHK!

FAB Systém generálního a hlavního klíče

Systém generálního a hlavního klíče (SGHK) spočívá v jednoduchém principu - majitel nebo uživatel objektu, např. ředitel či správce, může přidělovat priority vstupu do jednotlivých místností buď jednotlivcům nebo určeným skupinám. V tomto případě se jedná o tzv. HLAVNÍ klíč, kterým lze odemknout všechny dveře určité skupiny dle předem stanovených kompetencí. Tzv. GENERÁLNÍ klíč systému odemyká veškeré zámky v objektu. Může ho mít např. majitel, bezpečnostní agentura, hasičský sbor nebo může být umístěn v objektu v zapečetěné schránce k použití při nenadálých situacích.

Proč vybavit objekt SHGK? Co SGHK nabízí?

  • Zajišťuje bezpečnost objektu omezený přístup neoprávněným osobám
  • zajišťuje přístup kompetentním osobám do zvolených prostor
  • snižuje potřebný počet klíčů pro vstup do objektů
  • šetří čas, hodnoty a zdraví při nenadálých událostech

Co Vám nabízí SGHK FAB?
Garantuje bezpečnost certifikace dle ČSN P ENV 1627 až do bezpečnostní úrovně BT4.

Poskytuje maximální ochranu utajovaných informací ověřenou NBÚ certifikace dle zákona 412/2005 Sb. o chraně utajovaných skutečností až do stupně "SS4 = 3"
Klíče mají maximální ochranu proti neoprávněnému kopírování"PATENTOVÁ OCHRANA"
capek page 3


 

Systém generálního klíče MUL-T-LOCK 
 

 

Co je systém generálního klíče?


Každý vedoucí pracovník ví, jak důležité je mít věci pod kontrolou. Součástí je i kontrola nad klíči k jednotlivým dveřím a určení, kam mají mít jednotliví zaměstnanci přístup a kam nikoli.

  • Jak takovou kontrolu nejlépe zajistit?

          Pomocí "tradiční" skříňky s množstvím klíčů někde na recepci nebo na vrátnici. Kromě toho každý zaměstnanec nosí "svůj" svazek klíčů. Svazek není zrovna skladný a chodit na recepci vždy pro nové klíče také nemusí být dvakrát příjemné.

Existuje jiná možnost?

          Ano, a to systém generálního klíče. Možná jste se už setkali s řešením, kdy každý zaměstnanec nosí pouze jeden klíč. Pomocí něj se dostane pouze tam, kam potřebuje vstupovat kvůli výkonu své práce. Tzv. "přístupová práva" jednotlivých zaměstnanců určí vedení organizace. Generální klíč, který má k dispozici např. ředitel společnosti, hasiči apod., otevírá všechny dveře v objektu.

 

Jaké jsou jeho výhody?


capek page 31 Stejně jako standardní zámkové vložky i systém generálního klíče slouží k zamykání jednotlivých dveří v objektu. Poskytuje ale podstatně více bezpečí a pohodlí, než běžné zámkové vložky. Výsledkem je:

1. Zabezpečení dveří?

Pro systémy generálního klíče používáme výhradně bezpečnostní zámkové vložky BT 4 a BT 3  
 
(ČSN P ENV 1627).

2. Vyšší kontrola ?

Každý klíč umožňuje dané osobě přístup výhradně do předem určených prostor (tzv. přístupová práva). Pomocí přiděleného klíče určujete, kdo kam smí vstupovat.

3. Pohodlí ?

Každý zaměstnanec nosí jeden klíč namísto celého svazku. Omezíte vydávání klíčů ze skříňky na ukládání klíčů (např. na vrátnici).

4. Nižší riziko zneužití klíčů?

Klíče k celému objektu už není nutné ukládat ve společné skříňce, kde se k nim může dostat někdo nepovolaný.

5. Ochrana před neoprávněným kopírováním klíčů?

Všechny klíče jsou chráněny bezpečnostní kartou. Lze také použít klíče patentově chráněné. Polotovary těchto klíčů jsou k dispozici pouze v autorizovaných střediscích Mul-T-Lock.

6. Evidence klíčů?

Každý klíč v systému může mít své vlastní označení, které je vyraženo na klíči.

7. Osobní odpovědnost zaměstnanců a uživatelů?

Díky individuálnímu označení každého klíče lze v případě ztráty klíče určit, kdo nese hmotnou odpovědnost za vzniklou škodu.

8. Komplexní řešení?

Do systému generálního klíče lze zařadit vedle zámkových vložek ve dveřích také visací zámky, zámky typu Camlock na rozvodných skříní, klíčem ovládané el. spínače a další typy zámků.

capek page 32

Další často kladené otázky


1. Na jakém principu funguje systém generálního klíče?
Systém generálního klíče funguje na čistě mechanickém základě.
Není v něm obsažena žádná elektronika.
Nehrozí proto porucha elektronických částí ani kolaps přístupového systému v případě výpadku elektrického proudu.
Kombinace systému s tzv. "elektrickým vrátným" (otevírání vchodových dveří na dálku) nebo s elektromotorickými zámky je možná.

2. Lze systém později rozšířit nebo změnit?
Už pří plánování systému lze zakomponovat rezervy pro budoucí změny.
Rezervy slouží pro případ ztráty klíče (potřeba změny kódování vložky) nebo pro případné rozšíření systému.
Potřebný rozsah rezerv konzultujeme s budoucím uživatelem.

3. V jaké cenové relaci se systém pohybuje?
Přesnou kalkulaci systému pro vaše objekty vám rádi nezávazně vypracujeme.
Systém je také možné realizovat po etapách.
Systém je příliš drahý? S tímto tvrzením se často setkáváme. Přitom systém generálního klíče není výrazně dražší oproti samostatným zámkovým vložkám ve srovnatelné kvalitě.

4. Inteligentní klíč

Chcete ve vašich prostorách kombinovat systém generálního klíče s?čipovým (kartovým) systémem? Pak můžete používat stejný klíč pro odemykání zámků i pro vstup do elektronicky zabezpečených prostor. Čip je umístěn v?hlavě klíče. Mechanický zámkový systém tak můžete kombinovat např. s?vysoce komfortním?bezdrátovým systémem ProQsimity?, který rovněž dodává společnost Mul-T-Lock Czech, s.r.o.